John 3:16 (Afrikaans)

"Want so lief het God die wereld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan he."


Seeds Home Page

John 3:16 Page