John 3:16 (Norwegian)

"For sa har Gud elsket verden at han gav sin Sonn, den enbarne, forat hver den som tror pa ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."


Seeds Home Page

John 3:16 Page