John 3:16 (Polish)

"Poniewaz Bog tak swiat kochal, ze dal swego syna jedynego, aby kto wierzy w Niego nie zginal, lecz zyl wiecznie."


Seeds Home Page

John 3:16 Page