logo

iاگر شما به دنبال خداوند میگردید یا شاید با و آشنا هستید.

یک صفحه از کتاب مقدس برای شما ترجمه شده است.

شما میتوانید کلام را به صورت مجانی دریافت یا تکسیر نمایید

لطفآ به دوستان خود در صورت تمایل از سایت ما اطلاع دهید.

 

 

پیام انجیل    


i                                                                    

 

هر شاگرد فارسی                                                   


link                     

 

English language website