logo

i


Dầu Quư Vị là người đang t́m kiếm Chúa hay là đă biết Ngài rồi, một trang Sứ điệp Thánh Kinh bên dưới đây được viết cho Quư Vị.  Quư Vị có thể in và sao ra bao nhiêu bản cũng được, hoàn toàn miễn phí.  Xin Quư Vị vui ḷng cho bạn bè của Quư Vị biết về trang mạng của chúng tôi.


Một Trang Sứ Điệp Thánh Kinh


Chúng tôi muốn gửi đến bạn thông tin để giúp bạn trưởng thành với tư cách là một Người Theo Đạo Thiên Chúa.              
 
http://giexu2020.com/decision/                                              

 

Sứ Điệp Thánh Kinh trong 90 ngôn ngữ                            

 

Giải đáp cho những thắc mắc của cuộc sống                           

               

Phim về Cuộc Đời Chúa Giê-xu                  

                                               

Phim về Cuộc Đời Chúa Giê-xu, phía Bắc        


Kinh Thánh Online


English language website